Conferința Națională
EXCELENȚĂ PRIN EDUCAȚIE

Ediția a II-a

Colegiul Național Mircea cel Bătrân - Constanța, 27 mai 2023

excelenȚĂ prin educaȚie

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, în parteneriat cu Alianța Colegiilor Centenare din România și cu Fundația ”Alumni” a CNMB, vă invită să participați la a doua ediție a Conferinței Naționale cu participare internațională ”Excelență prin educație” ce își propune să omagieze activitatea profesorilor – creatori de elite. Nu întâmplător, sub auspiciile A.C.C., acest eveniment confirmă că, indiferent de vremuri, profesorii de pretutindeni rămân aceiași purtători de tradiții, de valori umane și științifice deopotrivă, insuflând permanent dragostea de cunoaștere, deschizători de drumuri și deschiși la inovație. Tematica evenimentului este dedicată DASCĂLULUI de ieri, de azi, dar și celui de mâine, pe ai cărui umeri va sta responsabilitatea continuării acestei tradiții a excelenței în formarea viitoarei elite.

Comitetul de organizare
Președinte: Prof. dr. Vasile NICOARĂ
Vicepreședinte: Prof. Janetta BĂRĂITARU
Membri:
Prof. Andaluzia ARIF
Prof. Gabriela CONSTANTINESCU
Prof. dr. Luminița RADU
Prof. Cătălin ZÎRNĂ

 

detalii

Secțiunile conferinței sunt:
1. Excelența prin politici educaționale
2. Evaluarea: tradițional vs. modern
3. Excelența în educație - exemple de bune practici, formale și nonformale


Calendarul de desfășurare:
5 decembrie 2022 - 8 mai 2023 – Înscrierea online a participanților (vezi sectiunea Inscrieri)
Până pe 10 mai 2023 - Trimiterea abstractului și dovada plății (conferinta@cnmbct.ro)
Până pe 14 mai 2023 – Trimiterea lucrării (conferinta@cnmbct.ro)
27 mai 2023 – Desfășurarea Conferinței

Tehnoredactarea lucrărilor se va realiza în Word, cu respectarea indicațiilor din documentul de aici. Lucrarea trebuie să aibă maxim 4 pagini, format B5, eventualele tabele/poze să se încadreze în marginile textului și să se evite folosirea culorilor (tipărirea se face alb-negru). Se poate lucra direct în document, fără a modifica setările și folosind exact formatările din el. La final, documentul se va salva cu numele primului autor și va fi trimis prin email la adresa conferinta@cnmbct.ro.
Limbile conferinței sunt româna și engleza iar materialele vor fi redactate/susținute în una dintre acestea.

Programul de desfășurare poate fi consultat aici

Secțiuni

1. Excelența prin politici educaționale
2. Evaluarea: tradițional vs. modern
3. Excelența în educație - exemple de bune practici, formale și nonformale

Calendar

05.12.2022-08.05.2023 Înscrierea online
Până în 10.05.2023 Trimiterea abstractului și dovada plății
Până în 14.05.2023 Trimiterea lucrării

Redactare

Limbile conferinței sunt româna și engleza iar materialele vor fi trimise/susținute în una din acestea două.
Indicații de redactare AICI.

Taxă participare

Taxa este de 100 lei/autor/lucrare.Cont Fundatia Alumni: RO81BTRL01401205I73249XX, Banca Transilvania.
Taxa include volumul (cu cod ISSN) și mapa Conferinței

Înscriere

Înscrierea la conferință se face folosind formularul de mai jos:


Contact

Colegiul National Mircea cel Batran

Strada Stefan cel Mare nr. 6, Constanta, Romania

Telefon: (+40)341.405.800, (+40)341.405.801

Site:www.cnmbct.ro

Email: cnmbct@gmail.com, contact@cnmbct.ro